Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

WOZ

Cushman & Wakefield biedt u advisering aan op het gebied van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) en de daaraan gekoppelde aanslagen Onroerendezaak-belastingen (OZB).

Het doel van de advisering is te komen tot zo scherp mogelijk WOZ-waarden van de onroerende zaken in eigendom en/of gebruik. Wij beoordelen de WOZ-waarden op taxatietechnische en fiscaaljuridische gronden. Op basis van deze quick scan kunnen wij beoordelen of de WOZ-waarde te hoog is u dus wellicht voor een te hoog belastingbedrag wordt aangeslagen. Wanneer wij menen dat dit het geval is, zullen wij adviseren om de WOZ-waarde door ons aan te laten vechten en zodoende een reëlere waardering te bewerkstelligen. Dit resulteert in een besparing op de gemeentelijke lasten en mogelijk verruimt het zelfs uw afschrijvingspotentieel voor de VPB.

Indien dit traject opgestart wordt, zullen we namens u bij de betreffende gemeente bekendmaken dat we de hoogte van de WOZ-waarde betwisten. Voorts zullen wij een met redenen omkleed bezwaarschrift opstellen, waarin wij onze visie op de waarde beargumenteren. De gemeente zal, veelal na een formele hoorzitting, met een beslissing komen en hopelijk de WOZ-waarde neerwaarts bijstellen.

Wij werken op basis van “no cure-no pay”.

Neem contact met ons op.

Contacten

Frank Adema

Frank Adema

International Partner - Head of Valuation& Advisory Netherlands

Telefoon +31 208002149

Contact