Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Woningcorporaties

Sinds 1 januari 2014 wordt het niet-DAEB deel van woningcomplexen van corporaties op marktwaarde getaxeerd in plaats van op bedrijfswaarde. Wettelijk is bepaald dat dit op basis van ´marktwaarde in verhuurde staat´ wordt gedaan zodat woningcorporaties voor wat betreft hun commerciële bezit vergelijkbaar zijn met andere verhuurders. Tevens is per 10 maart 2015 de nieuwe Woningwet van kracht die voorziet in een beperking van het werkdomein van de corporaties naar een primaire focus op sociale woningbouw (DAEB-activiteiten). Daarmee zijn strengere regels ingevoerd voor niet-DAEB activiteiten zoals een markttoetsing op het bruto aanvangsrendement.

Cushman & Wakefield heeft veel kennis en kunde op het gebied van vastgoedwaardering en is continu op de hoogte van actuele wet- en regelgeving. Onze experts hebben inzicht in de markt, ook in die van u! Wij kunnen u daarom helpen bij het efficiënt, effectief en kostenbewust uitvoeren van marktwaarderingen voor uw commerciële woningportefeuille. Hiervoor werken we zowel met door onszelf ontwikkelde betrouwbare rekenmodellen als met andere, algemeen gangbare, taxatiesystemen zoals Reasult TMS.

Cushman & Wakefield ondersteunt u ook graag met globale betrouwbaarheidcontroles van uw eigen waarderingen met aannemelijkheidsverklaringen. Dit doen we voor woningcomplexen en voor ander bedrijfsmatig vastgoed.

Een belangrijk deel van ons werk voor woningcorporaties omvat:

  • Balanswaardering marktwaarde;
  • Financiering;
  • Aan- en verkoop;
  • Ontwikkeling en herontwikkeling; 
  • WOZ-taxaties.

Vragen die wij voor onze opdrachtgevers beantwoorden zijn onder meer:

  • Welke nieuwe trends zijn er binnen de vastgoedmarkt?
  • Wat is de marktwaarde van ons bezit (DAEB/niet-DAEB)?
  • Hoe kunnen wij optimaal onze woningcomplexen indelen?
  • Welke processen worden door onze accountants goedgekeurd?
  • Hoe kunnen wij de taxatie-uitkomsten interpreteren en gebruiken voor onze vastgoedsturing?

Casus 1: Taxatie van het commerciële (niet-DAEB) deel van de woningportefeuille

Een middelgrote woningcorporatie in het midden van het land heeft ons gevraagd het niet-sociale woningbezit van de corporatie te waarderen ten behoeve van de jaarrekening. Uiteraard is dit door ons uitgevoerd conform de wettelijke Richtlijn Jaarverslag (RJ 645). Daarnaast voldoen onze taxaties aan de richtlijnen van het PTA (Platform Taxateurs en Accountants).
Cushman & Wakefield heeft van deze woningcorporatie inmiddels de opdracht ontvangen voor jaarlijkse taxatie van het volledige niet-sociale woningbezit. Vooral de nauwe en persoonlijke samenwerking met de opdrachtgever in het gehele traject heeft een solide basis gelegd voor de jaarlijkse balanswaarderingen en advieswerkzaamheden voor deze corporatie.

Casus 2: Woningtaxaties voor institutionele beleggers

Cushman & Wakefield heeft recent de opdracht gekregen van een grote, institutionele Nederlandse belegger voor de waardering van (een deel van) de woningportefeuille. Samen met een collega-taxateur is hiervoor een overeenkomst gesloten voor de komende drie jaar. De kennis van onze taxateurs in combinatie met de capaciteit binnen het taxatieteam maken het voor ons mogelijk in een relatief korte tijd grote portefeuilles te waarderen.

Casus 3. Taxaties voor banken

Jaarlijks taxeert het Valuation & Advisory team van Cushman & Wakefield tienduizenden woningen. Dit doen we voor een belangrijk deel in opdracht van woningcorporaties en institutionele beleggers. Ook taxeren wij in toenemende enkele eenheden en kleinere woningportefeuilles, veelal voor banken en particuliere beleggers. Meest recent selecteerde NIBC Vastgoed Hypotheken Cushman & Wakefield als landelijk opererend taxateur voor het woninghypotheekproduct van NIBC (www.vastgoedhypotheek.nl). En ook voor andere banken zoals FGH, Deutsche Bank en ABNAmro taxeren wij individuele woningen en woningportefeuilles.