Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Strategy & Innovation

Vastgoed is de grootste gebruiker van grondstoffen en natuurlijke materialen: wereldwijd gebruiken gebouwen 40% van de natuurlijke materialen, meer dan 40% van de wereldwijd verbruikte energie en veroorzaakt het 20% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Naar verwachting neemt dit toe tot 56% in 2030 (bron:WE Forum).
In plaats van een probleem, is dit vooral een kans voor een effectieve route naar een oplossing. Vastgoed heeft een enorme potentie voor het bijdragen aan de beperking van de CO2-uitstoot en daarmee het controleren van de stijging van de temperatuur op aarde. Circulariteit is in deze discussie steeds vaker het onderwerp van gesprek.
Duurzaamheidstrategieën van eigenaren en beleggers worden voortdurend versterkt door marktinitiatieven en overheidsmaatregelen die financiële consequenties hebben voor toekomstige kasstromen. Daarnaast is aandacht en zorg voor gezondheid van werknemers een bepalende factor aan het worden in huisvestingskeuzes van gebruikers. De gebouwde omgeving en de kwaliteit van gebouwen is van grote invloed op gezondheid en welzijn. Mensen brengen meer dan 90% van hun tijd in gebouwen door. Gezondheid en welzijn zijn dan ook van toenemend belang voor huurders in alle sectoren van de vastgoedmarkt.

Dienstverlening met impact
Cushman & Wakefield investeert bovengemiddeld in initiatieven en ontwikkelingen die het verschil maken. Voor de sector en voor u als opdrachtgever. Het verschil maken is wat ons drijft. Dit betekent dat wij doorgaan waar anderen geneigd zijn te stoppen. Binnen onze Sustainability Community, zowel in Nederland als internationaal, delen wij specifieke duurzaamheidskennis met als doel om huidige dienstverlening aan onze klanten hiermee te verbreden en verdiepen. Wat kunnen wij voor u betekenen:

 • Duurzaam waarderen
  Wij doen verschillende pilots om duurzaamheid in taxaties zowel kwantitatief als kwalitatief inzichtelijk te maken. Al onze RT-ers (taxateurs) zijn sinds begin 2018 officieel BREEAM Expert. De BREEAM kennis en kunde wordt onder meer ingezet bij het uitvoeren van taxaties en het ontwikkelen van taxatiemodellen waarin duurzaamheid concreet wordt meegenomen.
 • Sustainability Analytics Platform
  Cushman & Wakefield heeft een Platform ontwikkeld waarin duurzaamheidsdata wordt geactiveerd door de mogelijkheid te bieden op portefeuille- en gebouwniveau verregaande analyses te doen. Het platform maakt gebruik van het software pakket van Maalka, de technologie partner van Cushman & Wakefield. Het Platform kan u ondersteunen bij het verzamelen, valideren en structureren van data, het benodigde inzicht bieden voor het opstellen van haalbare doelstellingen (zoals Paris Proof targets) en het delen van resultaten in verschillende rapportages. In het Platform kunnen specifieke programma´s worden gebruikt om gerichte analyses uit te voeren, zoals bijvoorbeeld een BREEAM, GRESB, carbon of een health programma. Het Platform is te gebruiken door zowel vastgoedeigenaren en beleggers, gemeenten en andere overheden evenals corporate occupiers en retailers.
 • EPC impact assessment
  We voeren EPC impact assessments uit van wet- en regelgeving op Nederlands en op Europees niveau op portefeuille en gebouwniveau. Onze blik is altijd gericht op de verbeterpotentie van labels binnen uw portefeuille en we dragen proactief verbeteringen aan, ongeacht de kwaliteit van aanwezige labels en de typen vastgoed. Waar mogelijk en/of noodzakelijk zorgen we voor het aanvragen van een nieuw label. We onderhouden nauwe relaties met aanbieders van duurzame technologieën die energieprestaties verbeteren en zorgen dat we kennis hebben en houden van juridische en financiële mogelijkheden.
 • Duurzaam MJOP
  Duurzaamheid is een vast element in al onze meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’ s), zodat duurzaamheidsinvesteringen kunnen worden gecombineerd met logische vervangingsmomenten.
 • BREEAM
  Onze meer dan 90 BREEAM experts (Nieuwbouw en In Use) kunnen met hun kennis en kunde van BREAAM certificering wordt ingezet van planfase, ontwikkel- en uitvoeringsfase tot operationele fases. Al onze RT-ers (taxateurs) zijn sinds begin 2018 officieel BREEAM Expert, Al onze RT-ers (taxateurs) zijn sinds begin 2018 formeel BREEAM Expert. De BREEAM kennis en kunde wordt onder meer ingezet bij het uitvoeren van taxaties en het ontwikkelen van taxatiemodellen waarin duurzaamheid concreet wordt meegenomen. Daarnaast vervullen projectmanagers, ontwerpers en technisch managers vanuit Property Transformers en Asset Services de rol van BREEAM Expert bij nieuwbouwontwikkelingen en bij het voorbereiden van certificering van bestaande bouw.
 • GRESB performance
  Wij analyseren uw GRESB resultaten en bekijken gericht naar de verbetermogelijkheden van uw duurzaamheidsprestatie en GRESB score. Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij het voorbereiden van de data en invullen van de Assessment. Onze jarenlange GRESB expertise stelt ons in staat gericht een strategische en vooral pragmatische aanpak voor verdere verbetering van de duurzaamheidsprestaties van individuele objecten, portefeuilles en fondsen te kiezen die zeker ook resulteert in een optimale GRESB score. Ook stelt deze kennis en ervaring ons in staat u te ondersteunen bij het doorvoeren van verbeteringen binnen uw vastgoedfonds door bijvoorbeeld het opstellen van beleid en het implementeren hiervan, het nemen van maatregelen gericht op sociale aspecten van duurzaamheid en verzamelen en structureren van performance data. Cushman & Wakefield is GRESB Premier Partner.
 • Circulariteit
  Dit is het antwoord op de toenemende schaarste aan grondstoffen, denk aan aardolie als basis voor tal van kunststoffen. Het delven en verwerken van grondstoffen is erg milieubelastend, het alternatief voor de lineaire en vervuilende economie is het slim omgaan met grondstoffen, materialen en producten. Hier vallen diverse strategieën onder, waarvan het hoogwaardig hergebruiken (recyclen) van grondstoffen/materialen de bekendste is. Wat voorheen als afval werd beschouwd, geldt nu als waardevolle grondstof die een nieuw leven krijgt. Wij kijken graag naar de mogelijkheden om circulariteit in uw vastgoed toe te voegen.
 • Gezondheid en welzijn
  Om inzicht te krijgen in mogelijke toepassingen van gezondheid en welzijn op gebouw en portefeuilleniveau brengen we kansen en risico´s in kaart door middel van een quick scan. Hiermee maken we ook voor u inzichtelijk wat er nodig is om een WELL of Fitwel certificaat te verkrijgen. Cushman & Wakefield begeleidt eigenaren en gebruikers bij het certificeren van gebouwen met zowel WELL als Fitwel. In Nederland hebben we anno april 2018 4 WELL APs en 2 Fitwel Ambassadors.

Well.Work.Place.

In 2017 voerde Cushman & Wakefield internationaal onderzoek uit naar de impact van kantoorgebouwen op gezondheid en welzijn van de gebruikers. De publicatie van dit 'Well.Work.Place'- rapport kunt u hier downloaden.


Contacten

Elsbeth Quispel

International Partner

International Partner

Telefoon +31 208002196

Contact