Huurprijsherzieningen - Cushman & Wakefield

Huurprijsherzieningen

Strategie, kansen en risico’s. Daar draait het om bij huurprijsherziening, geregeld in artikel 7:303 van het Burgerlijk Wetboek. De experts van Cushman & Wakefield helpen u graag met een transparant advies. We kunnen u op alle fronten van dienst zijn.


Wat bieden we u

Een adequate indicatie van mogelijke resultaten en risico’s van huurprijsherziening. Binnen de optimale en juiste juridische kaders.

Van solitaire winkelunits tot winkelcentra.

U vindt bij Cushman & Wakefield de experts voor advies bij huurprijsherziening. Bijvoorbeeld voor A1-winkellocaties. Praktisch of strategisch, wij zijn er voor u.

Wij verzorgen:

  • Opnemen van object en omgeving.
  • Referentiegegevens verwerken in een rekenmodel.
  • Onderhandelen met de tegenpartij.
  • Vastleggen van de gemaakte afspraken.

Strategische quick scan winkelgebied

Wilt u vlug een beeld van kansen van winkelgebied? Wij adviseren u. Met een quick scan brengen we de situatie in kaart. Daaruit komen een strategie en plan van aanpak voort. Welke vragen u ook heeft, u krijgt een antwoord van onze experts.

Bijvoorbeeld over:

  • Verhuurmanagement van winkelcentra.
  • Optimaliseren van het winkelgebied, branchering, lay-out en routing.
  • Optimaliseren van de huurstromen en beleggingswaarde met huurprijsherzieningen, verlengingen, relocatie en eventueel uitkoop.