Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Asset Management

Wij streven lange termijn partnerships met onze opdrachtgevers na om hun specifieke doelstellingen te behalen door middel van strategisch advies, portfolio management en transactie services. Cushman & Wakefield assisteert u bij het opstellen van uw beleggingsstrategie, zowel opbouw als afbouw, conformeert zich aan uw rendement/risicodoelstellingen en implementeert de strategie, daarbij gebruikmakend van ‘best-in-class’ leveranciers.

Onafhankelijke service

Wij managen uw vastgoedbelangen door gebruik te maken van de intensieve marktkennis over alle belangrijke markten in Nederland. Terwijl wij gebruik kunnen maken van alle research, consulting en transactie services van Cushman & Wakefield, waarborgen wij onze onafhankelijkheid in het belang van onze opdrachtgevers.

Onze belangrijkste vorm van dienstverlening is het bepalen van een (des-)investeringsstrategie, het zoeken en vinden van beleggingskansen (zowel direct als indirect), het modelleren van financiële scenario's, het uitvoeren van due diligence onderzoeken en het realiseren van (her)financieringen. Deze strategie wordt zorgvuldig met u vastgesteld en door ons geïmplementeerd. De implementatie van de gekozen strategie omhelst de aansturing van externe dienstverleners, contractbeheer met de huurders, toezicht op de vastgoedbeheersdiensten, cashflowbeheersing en de rapportage daarover. De uiteindelijke voorbereiding en het begeleiden van aan- of verkopen verzorgen wij accuraat en periodiek.

Wij leveren verscheidene analyses/quickscans, businessplannen en cashflowrapportages richting onze klant. Daarbij werkt Cushman & Wakefield op basis van het 'best in class' principe, waarbij zowel makelaars als adviseurs van binnen en buiten de eigen organisatie worden geselecteerd en aangestuurd. De afdeling Asset Management services heeft geen economisch belang in de portefeuilles die worden beheerd. Op deze wijze blijft Cushman & Wakefield als organisatie onafhankelijk en wordt belangenverstrengeling vermeden. Cushman & Wakefield levert Europese Asset Management services vanuit London, Parijs en Amsterdam.

Afbouwportefeuilles

Wij adviseren financiers, open en closed end funds en Nederlandse (pensioen)fondsen in een verantwoorde afbouw van de vastgoedbelangen door middel van een solide advies over waarden, planning, wijze van verkoop en advies over optimaliseringsmogelijkheden.

Het afbouwen van een vastgoedpositie is meer dan een verkoopprotocol doorlopen. Om het beste resultaat te behalen moet een portefeuille verkoopklaar worden gemaakt. Dit betekent het verzamelen van alle noodzakelijke data en het analyseren daarvan om te komen tot een optimale verkoopstrategie. Vaak zijn nog substantiële optimalisaties te behalen door het realiseren van huurverlengingen, het reduceren van beheerkosten, verbeteringen aan gebouwen aan te brengen of een herbestemming voor te bereiden. De uiteindelijke strategie omhelst keuzes over de samenstelling van eventuele deelportefeuilles, timing en planning en keuzes uit verkoopstructuren. Cushman & Wakefield adviseert in die keuzes en implementeert de gekozen strategie met als doel het behalen van een optimaal verkoopresultaat.

Opbouwportefeuilles

Na een periode van substantiële afwaarderingen biedt de Nederlandse vastgoedmarkt grote kansen nu diverse vastgoedsegmenten herstellende zijn. Cushman & Wakefield kent de Nederlandse vastgoedmarkten in haar finesses en weet de nuances te vinden. Daardoor herkennen wij niet alleen de risico’s maar ook de kansen.

Cushman & Wakefield stelt samen met u de gewenste vastgoedstrategie op. Daarin worden keuzes gemaakt op het gebied van rendement versus risico, analyses van de diverse vastgoedsegmenten, de gewenste of toegestane dynamiek in de portefeuille, de gewenste looptijd van de portefeuille en eventueel direct al een exitscenario. We implementeren deze strategie en zoeken het juiste vastgoed. Na een zorgvuldige due diligence wordt aangekocht, waarna het volledige management van de portefeuille bij ons kan worden ondergebracht. Wij zijn verantwoordelijk voor de diverse externe dienstverleners en verzorgen een periodieke rapportage aan u.

Door optimaal beheer verzorgen wij een optimaal rendement, behorend bij het door u gekozen risicoprofiel. Om onze onafhankelijkheid te borgen participeren wij niet in de portefeuille, maar onze beloning is nadrukkelijk afhankelijk van de wijze waarop uw portefeuille voor u rendeert.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via 030 239 4239


Contacten

Mathijs Flierman

International Partner

Telefoon +31 208002089

Contact