Nederland Economische Snapshot

Economic MarketBeat is een korte samenvatting van de economie in de belangrijkste steden, het verstrekken van commentaar op recente trends en marktinformatie en analyse van de impact op commercieel vastgoed.