Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

De gevolgen van het nieuwe woningwaarderingsstelsel

Onderstaand is een samenvatting

Uit een analyse van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield blijkt dat de redelijke huurprijzen van sociale huurwoningen in de vier grote steden en in enkele randen van Nederland, zullen dalen als gevolg van het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS) dat sinds 1 oktober 2015 van kracht is. Tegelijkertijd zal rondom Rotterdam en in delen van Noord-Brabant, Gelderland en Noord-Holland de huurprijs stijgen.

Belangrijke oorzaak van de wijzigingen is het gewicht van de WOZ-waarde van sociale huurwoningen op de puntentelling die sinds 1 oktober 2015 van kracht is. De nieuwe WWS houdt geen rekening meer met de woonvorm, de woonomgeving en of een woning al dan niet in een schaarstegebied ligt. 

Cushman & Wakefield baseert de conclusie op een aantal rekenvoorbeelden die de organisatie heeft gemaakt op basis de volgende aannames cq uitgangspunten:

  • de gemiddelde WOZ-waarde van een sociale huurwoning in een gemeente ligt €100.000 onder de gemiddelde WOZ-waarde in die betreffende gemeente;
  • het gemiddelde woonoppervlak van een sociale huurwoning bedraagt 70 m²;
  • in het oude scenario was geen sprake van minpunten voor de woonomgeving;
  • in de berekeningen is in het oude scenario uitgegaan van een eengezins-tussenwoning.

Op basis van deze uitgangspunten blijkt uit de berekeningen dat er in 160 gemeenten in Nederland een stijging plaatsvindt van de maximaal redelijke huurprijs tegenover 229 gemeenten met een daling van de maximaal redelijke huurprijs. Voor de overige gemeenten geldt dat de huurprijzen gelijk blijven. In gemeenten die behoorden tot de zogenoemde schaarstegebieden zijn er vijftig die te maken krijgen met een daling van de huurprijzen, vierentachtig die een stijging zien en zes gemeenten waar het huurprijsniveau gelijk blijft. In niet-schaarstegebieden zijn er relatief meer dalingen: 110 met een daling van de huurprijs tegenover 145 met een stijging.

Verschillen oude en nieuwe WWS

Op onderstaande overzichtskaarten worden de verschillen in de oude en de nieuwe situatie weergegeven. De eerste kaart laat de procentuele verschillen zien, de tweede kaart maakt het absolute verschil in euro´s inzichtelijk.

WWS Kaartje