Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Kantorenleegstand daalt naar laagste niveau in 10 jaar

De kantorenleegstand in Nederland is in het afgelopen jaar gedaald van 13,1 procent naar 11,7 procent van de totale kantorenvoorraad eind 2017. Dit is het laagste niveau sinds 2007, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield. De totale kantooropname in 2017 komt met 1,26 miljoen m² uit op ongeveer hetzelfde niveau als in 2016, maar blijft achter bij de eerder geprognosticeerde 1,4 miljoen m². Hoewel de bereidheid van organisaties om te verplaatsen is toegenomen, neemt kwalitatief hoogwaardig beschikbaar aanbod op populaire locaties af. Dit remt de verhuisbewegingen of zorgt voor een overloopeffect naar nabijgelegen gebieden.

Frank van der Sluys, Head of Research Cushman & Wakefield: “Transformatie van bestaande kantoren naar andere functies hebben in de kernsteden én in de randgemeenten een dempend effect op de leegstand. Daarnaast zorgt de toename van de vraag voor demping hoewel ik wil benadrukken dat we dit vooral in de kernsteden zien en nauwelijks in de randgemeenten.”

Leegstand naar laagste punt sinds 2007: regio profiteert mee

Leegstaande kantoren die voor de verhuur worden aangeboden zijn samen goed voor 5,7 miljoen m². Dat is 17 procent lager dan het totaal van eind 2016 en komt neer op 11,7 procent van de totale kantorenvoorraad. Daarmee ligt het leegstandspercentage op het laagste niveau sinds 2007. Geografisch zijn grote verschillen zichtbaar. In verhouding tot vorig jaar is de leegstand in Roosendaal met 60 procent het sterkst gedaald gevolgd door Schiedam, Leiden, Groningen, Diemen, Almere, Smallingerland, Heerenveen, Amsterdam en Zoetermeer.

Ondanks de sterke daling ligt de leegstand van vier gemeenten in de top tien nog boven het landelijke gemiddelde van 11,7 procent. De top tien steden met de sterkste leegstandsdaling is een mix van kernsteden en randgemeenten. Opvallend is dat de sterke daling in de meeste kernsteden leidt tot een leegstandspercentage dat dicht in de buurt komt van een gezond leegstandsniveau van circa vijf tot zeven procent (frictieleegstand) wat in veel gevallen niet geldt voor de randgemeenten.

Opname blijft achter bij prognose

Naast de gunstige leegstandsontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt, groeit het aantal kantoorbanen in Nederland, slinkt de kantorenvoorraad en neemt de gemiddelde huurprijs voor een kantoor toe. De gemiddelde huurprijs bedraagt nu €134 m2 per jaar. De opname van kantoorruimte is met 1,26 miljoen m² in 2017 gestagneerd op vrijwel hetzelfde niveau als in 2016.  Op basis van de ontwikkelingen in de eerste helft van 2017 was het nog de verwachting dat de opname in 2017 op circa 1,4 miljoen m² uit zou komen.

Top 10 gemeenten met sterkste leegstandsdaling kantoren

Gemeente

Leegstand
ultimo 2017

Leegstand
 ultimo 2016

Leegstand
2017 vs. 2016

Leegstands-percentage 2017

Opname
2017 vs. 2016

Roosendaal

               6.660

             16.699

-60%

6,0%

-100%

Schiedam

             29.900

             57.436

-48%

13,0%

-80%

Leiden

             39.596

             69.926

-43%

7,6%

43%

Groningen

             67.050

           117.570

-43%

7,5%

33%

Diemen

             10.620

             18.245

-42%

5,9%

0%

Almere

           125.643

           186.690

-33%

21,7%

-17%

Smallingerland

             12.320

             18.149

-32%

11,2%

-20%

Heerenveen

             13.920

             20.042

-31%

12,0%

-100%

Amsterdam

           462.387

           664.446

-30%

7,9%

4%

Zoetermeer

             92.700

           129.366

-28%

15,0%

83%

Nederland

         5.687.604

         6.893.106

-17%

11,7%

0,3%

Bron: BAK, Cushman & Wakefield

Remko Kempen, Head of Office Agency Cushman & Wakefield: “Door de gunstige economische ontwikkelingen in ons land anticiperen veel organisaties weer op groei en zijn zij meer geneigd tot verhuizen en ook bereid weer meer te investeren in huisvesting. Deze bedrijven lopen echter tegen schaarste aan van kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte op de meest populaire locaties. Op het moment dat er geen geschikte kantoorruimte op de gewenste locaties te vinden is, waaiert een deel van die organisaties uit naar andere locaties in populaire steden, maar een deel stelt de herhuisvesting ook uit. Die latente vraag wordt niet optimaal gefaciliteerd en dat heeft een dempend effect op de opname.’

 

Bron: LISA, Bak, Cushman & Wakefield

Van de totale opname in 2017 in Nederland is 32 procent gerealiseerd in Amsterdam. In 2016 kwam dit op een vergelijkbaar percentage van 31 procent uit. De top tien gemeenten met de hoogste opname in 2017 wordt gecompleteerd door Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Haarlemmermeer, Eindhoven, Amersfoort, ’s-Hertogenbosch, Hilversum en Amstelveen. Samen zijn zij goed voor 64 procent van de totale opname, net als in 2016. De samenstelling van de top tien is nu wel anders dan vorig jaar. Zo hebben Rotterdam en Utrecht van stuivertje gewisseld, is Den Haag een plekje gestegen en is Eindhoven twee plaatsen gedaald.

Mees Besselaar, binnen Cushman & Wakefield verantwoordelijk voor de kantorenmarkt in Amsterdam: “Wij zien momenteel een stijgende interesse van kantoorgebruikers voor de Haarlemmermeer en Amstelveen. Dit heeft te maken met het overloopeffect van Amsterdam waar het op de beste plekken lastig is om grotere aaneengesloten metrages te vinden. Alternatieven in omliggende gemeenten worden dan interessant.’   

Top 10 gemeenten met hoogste opname 2017

 

2017

Ranking
2017

Ranking 2016

Verandering ranking

Amsterdam

           398.000

1

1

-

Utrecht

             97.000

2

3

+1

Rotterdam

             83.000

3

2

-1

Den Haag

             50.000

4

5

+1

Haarlemmermeer

             49.000

5

9

+4

Eindhoven

             45.000

6

4

-2

Amersfoort

             26.000

7

10

+3

's-Hertogenbosch

             24.000

8

7

-1

Hilversum

             17.000

9

13

+4

Amstelveen

             16.000

10

33

+23

Totaal top 10

           805.000

Bron: Cushman & Wakefield

Contacten

Ingrid Wallisch

Ingrid Wallisch

PR & Communicatie Manager

Telefoon +31 208002048

Contact