Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Opname kantoren in de lift

  • Kantooropname eerste helft 2017 op het hoogste niveau sinds eerste helft 2008
  • Leegstand kantoren daalt met ruim 500.000 m² in een half jaar tot 13,1 procent van de voorraad
  • Grootste steden blijven populair, maar vraag waaiert uit

De kantooropname in Nederland is in de eerste zes maanden van 2017 uitgekomen op 581.000 m², dit is de hoogste opname in een eerste half jaar sinds 2008. Ten opzichte van de opname in de eerste zes maanden van 2016 is dit een groei van 13 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van Cushman & Wakefield.

Indien deze tendens ook in de tweede helft van het jaar doorzet, komt de opname over heel 2017 uit op 1,4 miljoen m2. Hoewel de vijf grootste steden in Nederland populair blijven, is nu ook zichtbaar dat de opname in een aantal andere gemeenten is aangetrokken. Ook de daling van de kantorenleegstand is versterkt doorgezet in het eerste half jaar van 2017. De leegstand is met ruim 500.000 m² gedaald. De totale kantorenleegstand in Nederland bedraagt nu bijna 6,4 miljoen m2.

Kantooropname kan oplopen tot ruim 1,4 miljoen m2

De opname in de eerste helft van 2017 is met 581.000 m² hoger uitgekomen dan in de acht voorgaande eerste halfjaren van een jaar. Het hoogterecord dateert van de eerste zes maanden van 2008 toen de opname uitkwam op 700.000 m². Hoewel de opnamedynamiek in het eerste halfjaar van 2008 hoger lag, ligt de huidige dynamiek ruim boven het laagterecord van 2010 toen een opname van 480.000 m² werd gerealiseerd in het eerste halfjaar. Op een enkele uitzondering na is de opname in de eerste helft van een jaar altijd lager dan die in de tweede helft van een jaar. Zo kwam de opname in de eerste helft van 2016 uit op 514.000 m² en in de tweede helft van 2016 op 742.000 m². Indien deze verhouding ook opgaat voor 2017 dan kan de kantooropname over het hele jaar 2017 uitkomen op ruim 1,4 miljoen m2

Bron: Cushman & Wakefield

Na acht jaar van groei daalde de leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt in 2015 voor het eerst en sindsdien zet deze daling door. Zo ook het afgelopen halfjaar, waarin de daling zelfs sterker was dan in voorgaande periodes: in het eerste halfjaar daalde de leegstand met ruim 500.000 m² ofwel 12 procent tot 6,4 miljoen m2. Uitgedrukt als percentage van de voorraad daalde de leegstand in de afgelopen zes maanden van 14,1 procent tot 13,1 procent. Naast het leegstaande metrage wordt ook kantoorruimte aangeboden dat nog niet fysiek leeg is. Op 1 juli 2017 kwam dit metrage uit op 733.00 m². Samen met de leegstand komt het totale beschikbare aanbod daarmee uit op 7,1 miljoen m2

Polarisatie

Niet ieder kantoor dat in Nederland op de markt wordt aangeboden heeft evenveel kans om een gebruiker te vinden. Van het totale aanbod sluit 19 procent aan bij de locatie- en gebouwspecifieke voorkeuren van kantoorgebruikers (kansrijk). Voor 48 procent is dat twijfelachtig (kanshebbend) en voor 33 procent sluit het aanbod nauwelijks aan (kansarm). De opname in de eerste helft van 2017 vond in 47 procent van de gevallen plaats in een kantoor dat een half jaar eerder als kansrijk was bestempeld, 41 procent vond plaats in de categorie kanshebbend en 12 procent in de categorie kansarm. Wanneer deze percentages worden losgelaten op de opnameprognose van 1,4 miljoen m2 voor het hele jaar 2017, wordt duidelijk dat het huidige kansrijke aanbod twee keer ruimer is dan de verwachte kansrijke opname over 2017, voor kanshebbende kantoren is deze verhouding 6:1 en voor kansarme kantoren 14:1. 

Bron: Cushman & Wakefield

A trend towards concentration, but also spread

In totaal vond 43 procent van de landelijke opname plaats in de vijf grootste steden, in dezelfde periode vorig jaar was dat nog 47 procent. In absolute zin is er echter sprake van groei. Een jaar geleden bedroeg de opname in de vijf grootste steden 244.000 m² tegenover 252.000 m² in dit jaar. Deze groei van ruim 3 procent komt echter lager uit dan de landelijke groei van 13 procent. Daaruit blijkt dat de groei in de overige gemeenten dus sterker is geweest. 

Frank van der Sluys Head of Research Cushman & Wakefield: “De groeiende opname gaat hand in hand met geografische spreiding van de vraag. Als de opname aanzienlijk toeneemt, neemt ook de spreiding over het land toe. In eerste instantie zien we dat dan vooral in de middelgrote steden en gemeenten. In de eerste helft van dit jaar zagen we dat gemeenten zoals Amersfoort, Amstelveen, Enschede, Haarlemmermeer, Nijmegen en ’s-Hertogenbosch beduidend hogere opnames noteerden dan in de eerste helft van 2016.”

Bron: Cushman & Wakefield

Spreiding is ook zichtbaar in de top 10 grootste transacties. Waar in de eerste helft van 2016 acht van de tien transacties in de vijf grootste steden werden gerealiseerd, zijn dit er in de eerste helft van 2017 nog zes van de tien. De vier transacties in de top 10 buiten de vijf grootste steden vonden plaats in Hoofddorp (2), Amersfoort en Amstelveen. De grootste transactie in de eerste helft van 2017 is de huisvesting van Alliander Energie op Sloterdijk in Amsterdam met een kantooropname van 25.000 m².

De Factsheets kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 2017 van Cushman & Wakefield kunt u hier bekijken.

Noot voor de redactie:

De Factsheet Kantorenmarkt medio 2017 van Cushman & Wakefield kunt u hier bekijken. Volgende week verschijnt de bundel Nederland Compleet met alle regionale factsheets voor de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frederike Lengers | Phone: 020 800 2048 | Mobile: 06 4688 1872

Sophie van Gorsel | Phone: 020 750 0410 | Mobile: 06 2238 2045