Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Cushman & Wakefield adviseert terughoudendheid bij gronduitgifte

The Year Ahead
Klik om te vergroten

Internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield lanceert het rapport ‘The Year Ahead’. Het rapport geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedmarkt en de impact daarvan op de commerciële vastgoedmarkten voor kantoren, winkels, woningen en logistiek. Een belangrijk advies dat Cushman & Wakefield in het rapport geeft, is terughoudendheid bij nieuwe vastgoedontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande gronduitgifte. De aanhoudende schaarste aan hoog gekwalificeerd beleggingsproduct in combinatie met zeer beperkte ontwikkelmogelijkheden op primaire locaties legt druk op lokale overheden om meer ontwikkelruimte te geven aan de markt. Cushman & Wakefield stelt vast dat het aandeel verouderd vastgoed dat wordt herontwikkeld of gerenoveerd relatief gering is terwijl dit juist volop kansen biedt terwijl ook gebruikers openstaan voor deze mogelijkheid. Desalniettemin signaleert de vastgoedadviseur voorzichtige signalen die duiden op versoepeling van lokaal beleid op het gebied van gronduitgifte voor nieuwe ontwikkelingen.

Cushman & Wakefield doet een oproep aan lokale en regionale overheden om terughoudend te zijn bij het toekennen van nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste reden daarvoor is dat de gebruikersvraag tot op heden niet structureel aantrekt. De dynamiek op de vastgoedmarkten wordt op dit moment vooral gedreven door de ruime beschikbaarheid van kapitaal op de internationale markten. Er is slechts beperkt sprake van een duurzaam herstel op de gebruikersmarkten. Om de vastgoedmarkt te versterken en weer gezond te maken is herbestemming, herontwikkeling én sloop noodzakelijk. Michiel Boonen, Senior Researcher bij Cushman & Wakefield, zegt hierover: “De vraag naar vastgoed is structureel veranderd door trends zoals efficiënt ruimtegebruik, het combineren van wonen werken en recreëren in een dynamische omgeving. Kantoren moeten bijvoorbeeld flexibeler en meer open zijn dan in het verleden. De voorkeur van kantoorgebruikers gaat uit naar kantoorlocaties in een dynamisch stadscentrum in de Randstad of op een multimodale kantorenhotspot zoals de Amsterdamse Zuidas. Deze veranderde vraag maakt dat er ook structureel anders gekeken moet worden naar gronduitgifte.” 

In het rapport ‘The Year Ahead’ beschrijft Cushman & Wakefield de performance van de vastgoedbeleggings- en -gebruikersmarkt over het afgelopen jaar en presenteert de vastgoedadviseur de visie op de vastgoedmarkt voor de komende twaalf tot vierentwintig maanden.

Contacten

Ingrid Wallisch

Ingrid Wallisch

PR & Communicatie Manager

Telefoon +31 208002048

Contact