Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Professionele en wettelijk vereiste informatie over Cushman & Wakefield

Inleiding

Op deze pagina is informatie opgenomen die op grond van de Wet van 12 november 2009 tot implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet) die voor Cushman & Wakefield verplicht is in Nederland.

De primaire entiteiten die diensten verlenen aan cliënten zijn:

Naam 

Soort entiteit 

Register 

Registratienummer 

Cushman & Wakefield V.O.F.

Vennootschap onder firma

Kamer van Koophandel

33154480


In voorkomende gevallen maken we van andere groepsentiteiten van Cushman & Wakefield gebruik om diensten te leveren. Informatie daarover is altijd opgenomen in de opdrachtbevestiging die door ons wordt overgelegd of, indien een andere contractvorm gebruikt is, in het betreffende contract.

Op onze diensten zijn de schriftelijke voorwaarden van toepassing die met cliënten zijn overeengekomen. Op deze contracten is, tenzij anders is overeengekomen, het Nederlandse recht van toepassing en geschillen met betrekking tot de contracten worden exclusief voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Contact

De vestigingsplaats voor de primaire Cushman & Wakefield-entiteiten in Nederland is Gustav Mahlerlaan 362-364, 1082 ME Amsterdam.

Je kunt snel contact met ons maken via de link “Contact Us”, door te bellen naar ons hoofdkantoor op +31 20 800 2000, of te e-mailen naar een van onze medewerkers op voornaam.achternaam@cushwake.com.

Professionele en overige registraties

Alle dienstverlening met betrekking tot onroerend goed zijn in Nederland gereguleerd. Bij het verlenen van deze diensten volgen wij (al naar gelang van het geval) de regels, codes en richtsnoeren neergelegd in de gedragscode van het Engelse Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Informatie over onze toezichthouders en registraties is hierna opgenomen:

Naam

Toezichthouder 

Activiteiten 

Registratienummer 

Cushman & Wakefield V.O.F.

Royal Institution of Chartered Surveyors

Professionele onderhandelingen

047501

Verzekeringen & Financiën

Cushman & Wakefield is verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid bij Liberty Mutual Insurance Company en andere verzekeraars met wie je via Aon Risk Solutions, 122 Leadenhall Street, Londen EC3V 4AN in contact kan komen. De dekking is wereldwijd.

Wij zijn btw-plichtig en ons registratienummer is: NL 005392470B01.

Klachten

Cushman & Wakefield in Nederland zet zich voortdurend in om de diensten die aan cliënten worden verleend te verbeteren. In lijn met dit doel hebben de bedrijven een formele klachtenprocedure opgezet. Voor een kopie daarvan kun je een e-mail sturen aan 'Complaints.Netherlands@cushwake.com' of spreken met uw contactpersoon bij Cushman & Wakefield.

Heeft u een klacht, dan vragen we je eerst contact op te nemen met de Partner die de verantwoordelijke is voor de opdracht. Indien je van mening bent dat dit niet passend is of indien het antwoord van de verantwoordelijke Partner niet voldoet, kunt u contact opnemen met:

Naam

Ilse Roeleveld

Functie

Head of Compliance The Netherlands

Kantoor

Gustav Mahlerlaan 362-364, 1082 ME Amsterdam


Ben je niet tevreden over de uitkomst van onze afhandeling van uw klacht, dan kun je mogelijk uw klacht voorleggen aan:

Naam

Relevante activiteiten

Contactnummer

Website

RICS Dispute Resolution Service

Professionele onderhandelingen en RICS leden

070 419 07 19

RICS

Raad van Arbitrage voor de Bouw

Alternatieve geschilbeslechting

030 - 2 343 222

Raad van Arbitrage voor de Bouw

De toelatingscriteria en de procedure voor klachtenonderzoek staan op de website van de betrokken organisatie.