Cookie Use Notification

Deze site maakt gebruik van cookies om u te voorzien van een persoonlijke service. 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies zoals uiteengezet in onze cookie kennisgeving. Lees onze cookie gebruiksvoorwaarden voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u het gebruik van cookies kunt verwijderen of blokkeren.

Freshfields Bruckhaus Deringer


Klik om te vergroten

Uitdaging

Freshfields Bruckhaus Deringer (hierna: Freshfields) huurde circa 8.000 m² v.v.o. kantoorruimte en 82 parkeerplaatsen aan de Strawinskylaan 10 in Amsterdam die in 2017 zou expireren.

Freshfields gaf aan de komende expiratie van de huurovereenkomst te willen aanwenden om de huidige huisvesting, inclusief commerciële voorwaarden, te toetsen aan de markt. Freshfields wilde in kaart brengen wat de financiële consequenties waren voor de verschillende huisvestingsscenario´s om een weloverwogen besluit te kunnen nemen voor een bestendige en duurzame invulling van haar
huisvesting in de toekomst.

Freshfields heeft Cushman & Wakefield verzocht hen te ondersteunen bij het bepalen van de juiste strategie en de uitvoering van dit project, teneinde de resultaten te optimaliseren.


Oplossing

  • De intrinsieke motieven en doelstellingen van Freshfields zijn afgestemd voorafgaand aan het project;
  • Huidige huisvesting is geanalyseerd en de huidige contractuele verplichtingen / consequenties inzichtelijk gemaakt;
  • Aan de hand van scenarioplanning is een duidelijke strategie en processtructuur geformuleerd;
  • Op basis van de geformuleerde strategie en het programma van eisen is er een gedetailleerd marktonderzoek verricht;
  • Parallelle onderhandelingen opgestart en met behulp van modellering inzichtelijk gemaakt wat de optimale kwantitatieve en kwalitatieve maxima zijn.
  • Voorwaarden zijn vastgelegd in een LOI en de juridische Due Diligence is gecoördineerd en een correcte vastlegging van de commerciële afspraken bewaakt.

Resultaat

  • Substantiële besparingen gerealiseerd ten opzichte van de huidige huisvestingslasten; 
  • Huurdersvriendelijke huurovereenkomst (ROZ model) is uitonderhandeld;
  • In overleg met verhuurder verplichtingen vastgelegd m.b.t. onderhoud van het gehuurde; 
  • Het proces is in circa 8 maanden afgerond, een korte doorlooptijd voor een project van een dergelijke omvang.

Contacten