Carrière Privacy Verklaring - Cushman & Wakefield

Carrière Privacy Verklaring

Dit onderdeel van de website is gewijd aan arbeidskansen bij Cushman & Wakefield en wordt door Cushman & Wakefield, Inc. bediend, namens onszelf, onze groepsmaatschappijen, internationale partnerschappen en gelieerde organisaties ("C&W", "wij", "ons" of "onze").

Uw privacy

Deze Carrière privacyverklaring is een aanvulling op het privacybeleid, dat u kunt vinden onder www.cushmanwakefield.com/Privacy Policy, waarvan de voorwaarden op dit onderdeel van de website van toepassing zijn. Op haar beurt is de privacyverklaring in de gebruiksvoorwaarden opgenomen, die u kunt vinden onder www.cushmanwakefield.com/Terms of Use die uw toegang tot en het gebruik van deze website beheersen. Door gebruik van de website gaat u ermee akkoord dat u door ons privacybeleid gebonden bent, inclusief deze Carrière privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden.

Informatie die u verschaft

Wanneer u via deze website contact met ons opneemt met betrekking tot arbeidskansen bij C&W, voorziet u ons mogelijk in bepaalde persoonlijke gegevens die wij als onderdeel van ons wervingsproces inzamelen. Dit kan uw naam, postadres, e-mailadres en andere informatie omvatten die in uw profiel, cv, begeleidende brief of op een ander door u overlegd formulier is opgenomen. 

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Deze informatie (inclusief persoonlijke gegevens), ongeacht of ze nu of in een toekomstig selectieproces wordt verschaft, zal door ons voor de doeleinden van uw inschrijving en behandeling van uw sollicitatie worden bewaard en verwerkt. Om dit te doen, mogen wij uw persoonlijke gegevens aan leden van de C&W-groep in andere landen bekendmaken, inclusief die buiten de Europese Economische Ruimte. Door uw informatie te verzenden, stemt u met een dergelijke overdracht in. Wij zullen ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke plaatselijke wetgeving worden beschermd. Wij mogen door u ingediende persoonlijke gegevens bewaren om op uw vragen en verzoeken te reageren, contact met u op te nemen over kansen in de toekomst of om u informatie te verschaffen over werken bij C&W. Als uw sollicitatie succesvol is, zal de informatie worden gebruikt om uw dienstbetrekking bij C&W te verwerken. Vanwege het grote aantal sollicitaties dat wij ontvangen, spijt het ons dat wij mogelijk niet in staat zijn u te vertellen dat uw sollicitatie niet succesvol is geweest. C&W past het beginsel van gelijke kansen voor elke kandidaat toe. Informatie die u verschaft in het onderdeel gelijke kansen, zoals geslacht en etnische origine, wordt gebruikt om binnen C&W toezicht op gelijke kansen te houden.

Behoud van persoonlijke gegevens

Voor de hierboven uiteengezette doeleinden worden uw persoonlijke gegevens door C&W een redelijke periode bewaard. Indien u toegang wilt hebben tot uw persoonlijke gegevens of indien u vragen of zorgen hebt over hoe uw informatie behandeld wordt, neemt u contact met ons op via web.manager@cushwake.com voordat u uw sollicitatie verzendt.